Paweł Łapiński

Urodzony w Gdyni w zimną październikową noc.

Tłumaczy z języka francuskiego literaturę wszelaką, absolwent romanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach wrócił na północ, bo lubi, jak mu wieje.
Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury oraz doktorant Uniwersytetu Gdańskiego.

Nie tańczy, nie śpiewa.

W „Top Car” najbardziej lubi czwartą stronę okładki, która mówi wszystko.

Ostatnie książki